Arjen Kleinherenbrink, “De constructie van de wereld. De filosofie van Bruno Latour”, alweer een bijzonder interessante uitgave van Boom.

Dit is nl. het eerste Nederlandstalig boek over Latour, binnen wetenschapssociologie en technieksociologie, één van de belangrijkste, hedendaagse denkers over klimaat, politiek en wetenschap.Bruno Latour (°1947) is de eerste grote filosoof die de wereld systematisch beschrijft in termen van netwerken. Hij laat op intrigerende wijze zien hoe talloze uiteenlopende zaken zich met elkaar moeten vervlechten om bureaucratische organisaties, wetenschappelijke theorieën, complexe technologieën en menselijke samenlevingen tot stand te brengen. Als grondlegger van de zogenoemde actor-netwerktheorie speelt hij al meer dan veertig jaar een prominente rol in debatten over wetenschap, politiek, technologie en ecologie.Latour is wereldwijd een van de meest geciteerde auteurs in de sociale wetenschappen, maar hij staat ook in toenemende mate op de radar van kunstenaars en beleidsmakers. Waar zijn denken ingang vindt lopen de gemoederen vaak hoog op. Zijn critici noemen Latour een gevaarlijke postmodernist en een bloedeloze technocraat. Zijn bewonderaars zien Latours werk juist als een instrument om de wereld met een realistische en inclusieve blik tegemoet te treden. Met “De constructie van de wereld” biedt Arjen Kleinherenbrink in 3 hoofdstukken, “Actoren en netwerken”, “Wetenschap en samenleving” en “Mens en wereld”, inzicht in de denkwereld van een van de meest enigmatische levende filosofen. Zeker lezen!

Arjen Kleinherenbrink (°1984) is metafysicus en filosofisch antropoloog aan de Radboud Universiteit, waar hij ook het programma Philosophy, Politics and Society coördineert. Zijn onderzoek richt zich op de vraag naar wat er is. Waar bestaat de realiteit uit, hoe kunnen we dat het beste conceptualiseren en hoe moeten we onze eigen plaats in die realiteit begrijpen, als wezens die eindeloos gefascineerd zijn door waar hun wereld uit bestaat? Arjen Kleinherenbrink stelt metafysische vragen over ruimte, tijd, materie, causaliteit, reductie, en de aard van dingen zelf. Naast dit werk aan de realiteit als zodanig, werkt hij ook rond meer antropologisch-filosofische vragen over hoe mensen een realiteitszin ‘voor zichzelf’ construeren, bijvoorbeeld door middel van de verhalen die ze vertellen, de objecten die ze maken en de identiteiten die ze construeren.

Zijn eerdere Nederlandstalige boeken zijn “Alles is een machine” (2017) en “Avonturen bestaan niet” (2018, met Simon Gusman (foto), eveneens docent Metafysica en Filosofische Antropologie aan de Radboud Universiteit.

Arjen Kleinherenbrink De constructie van de wereld De filosofie van Bruno Latour 240 blz. Boom uitgevers Amsterdam ISBN 9789024441877