Francesca Stavrakopoulou, “God Een anatomisch onderzoek”, een uitgave van ambo/anthos. Niet te missen!

In “God. Een anatomisch onderzoek” is de allerhoogste de unieke hoofdpersoon. Maar, Francesca Stavrakopoulou laat zien dat Gods DNA duizenden jaren teruggaat, naar lang voor de Bijbel werd geschreven. Jahweh was nl. oorspronkelijk, gewoon een mens… Een verbazingwekkende en onthullende geschiedenis!

Drieduizend jaar geleden, in de gebieden die we nu Israël en Palestina noemen, aanbad een groep mensen een ‘vadergod’ genaamd El. El had zeventig kinderen, een van hen was Jahweh. Jahweh was gewoon een mens, hij had een lichaam, een vrouw, nakomelingen en collega’s. Hij vocht tegen monsters en stervelingen, was verzot op lekker eten en goede wijn, schreef boeken, maakte uitstapjes en deed zo af en toe een dutje. Maar, hij zou iets veel groters en veel meer abstract worden, hij zou de God worden van de grote monotheïstische religies…

Hoewel theologen hem vandaag de dag voorstellen als een wezen zonder lichaam, als iets metaforisch, figuurlijks of poëtisch, leek God in zijn oorspronkelijke vorm veel meer op ons mensen dan we ooit zouden vermoeden. God praatte, liep, lachte, huilde, voelde, sliep en ademde net als wij. De geleerdheid van theologie en religie leert ons dat de God van de Bijbel zonder lichaam was, zichzelf alleen openbaarde in het Oude Testament in woorden, die op mysterieuze wijze werden geuit door zijn profeten, en in het Nieuwe Testament in het lichaam van Christus. De uitbeelding van God als lichamelijk en mannelijk werd en wordt gezien als louter metaforisch, figuurlijk of poëtisch. Maar in deze onthullende studie presenteert Francesca Stavrakopoulou een levendig, lichamelijk beeld van God, van een god in de vorm van een mens die loopt en praat, en die onmiskenbaar mannelijk is.

Hier is een meesterlijk portret tot stand gekomen door nauwkeurig onderzoek van en onderzoek door de auteur naar de Bijbel van een god in oude mythen en rituelen, die een product was van een bepaalde samenleving, in een bepaalde tijd, gemaakt naar het beeld van de mensen die leefden, gevormd door hun eigen omstandigheden en ervaring van de wereld. Van top tot teen, en van elk deel van het lichaam daartussenin, is dit een god van een verbluffende verrassing en complexiteit, een god die we nog nooit eerder zijn tegengekomen.

“Het vertelt het verhaal van de echte God van de Bijbel in al zijn lijfelijke, ongecensureerde, schandalige gedaanten”, schrijft de auteur. “Door de theologische laagjes van eeuwen Joodse en christelijke vroomheid af te pellen, bevrijdt dit boek de Bijbelse God uit zijn dogmatische boeien om een godheid te onthullen die totaal verschilt van de God, die vandaag de dag door Joden en christenen wordt vereerd. De God die in dit boek wordt onthuld, is de godheid zoals zijn aanbidders uit de oudheid hem zagen: een gigantische, fraai gespierde, knappe god, met bovenmenselijke krachten, aardse hartstochten en een hang naar het fantastische en het monsterlijke.”

In “God. Een anatomisch onderzoek” brengt Francesca Stavrakopoulou, God terug tot menselijke proporties. Door in 5 delen, gesitueerd tussen een proloog en een epiloog, zijn lichaam zorgvuldig te onderzoeken, van zijn hoofd tot zijn romp, armen en handen, van genitaliën tot zijn voeten en benen, laat Stavrakopoulou op een aanstekelijke wijze zien, hoe ons godsbeeld zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Een provocerend maar erudiet, verontrustend maar verrijkend, vermakelijk en meeslepend boek, dat tot nadenken aanzet. Een fascinerend nieuw licht op de oorsprong van de westerse cultuur. Niet te missen! “God. An Anatomy” werd vertaald door Willem van Paassen en Ruud van de Plassche.

Francesca Stavrakopoulou (°1975) is een Britse bijbelgeleerde en presentator. Ze is momenteel hoogleraar Hebreeuwse Bijbel en oude religie aan de Universiteit van Exeter. De belangrijkste focus van haar onderzoek ligt op de Hebreeuwse Bijbel en op de geschiedenis en religie van Israël en Juda. Ze maakt ook Bijbelse historische onderwerpen populair als tv-presentator op BBC2 en Channel 4. Ze geeft commentaar op de historiciteit van de Bijbel en de verhalen van de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament ), de rol van vrouwen in de Abrahamitische religies en de ontwikkeling van de Bijbelse teksten. Stavrakopoulou werd bekroond met een D.Phil. in theologie door de Universiteit van Oxford. Haar proefschrift, dat het ontstaan van een ingebeeld verleden binnen de Hebreeuwse Bijbel onderzocht, werd vervolgens gepubliceerd als King Manasseh and Child Sacrifice: Biblical Distortions of Historical Realities. Stavrakopoulou vervulde later onderwijs- en onderzoeksfuncties in Oxford aan het Worcester College, als Junior Research Fellow en als Career Development Fellow aan de Faculteit der Godgeleerdheid.

Francesca Stavrakopoulou God Een anatomisch onderzoek 620 bladz. geïllustreerd uitg. ambo/anthos ISBN 978 90 263 4163 2

 

https://www.stretto.be/2021/04/08/ludo-jongen-op-weg-naar-de-hemel-een-boek-over-god-en-mens-in-de-middeleeuwen-uitgegeven-door-sterck-de-vreese/