Picasso & de abstractie”, een indrukwekkende tentoonstelling in de Kon. Musea voor Schone Kunsten en een prachtuitgave van Lannoo. Een must!

Picasso & de abstractie ontcijfert een nooit eerder onderzocht thema en illustreert hoe krachtig een rijke verbeelding kon en kan zijn.

In nauwe samenwerking met het Musée national Picasso-Paris, wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een unieke tentoonstelling aan Pablo Picasso (1881-1973). De twee instellingen ontcijferen een nooit eerder onderzocht thema, voor de allereerste keer wordt Picasso’s relatie met de abstracte kunst belicht aan de hand van meer dan honderdveertig uitzonderlijke werken.

De tentoonstelling in Brussel behandelt de grote etappes die de link leggen tussen Picasso’s werk en de abstracte kunstgeschiedenis. Zij toont de eerste kubistische experimenten van 1907, uitgevoerd in de marge van Les Demoiselles d’Avignon, tot zijn latere werk op de grens van de action painting. Deze verrassende relatie, die bestaat uit kleine stappen vooruit, terugtrekken en achteruit, komt aan bod in het subtiele chronologische en thematische verloop van de tentoonstelling. Deze onthult de slingerbeweging van de kunstenaar tussen het abstracte en het figuratieve door de decennia heen.

Het kunstenaarsatelier vormt een ander belangrijk thema in de tentoonstelling. Dit laboratorium van vormen toont het creatieproces van Picasso aan de hand van verschillende reeksen tekeningen en prenten. Het atelier, dat zowel een plaats van creatie als een decor voor het werk is, is ook de ruimte waar de verbeelding van de schilder tot uiting komt, en belicht de ambiguïteit tussen realiteit en fictie.

De toeschouwer wordt niet alleen uitgenodigd om de buitengewone creativiteit van Pablo Picasso en zijn vermogen om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden te waarderen, maar ook om via zijn werk te meten hoe impulsen naar het onbekende een uitstekend middel blijven om zichzelf beter te leren kennen en om zich te bevrijden van beperkende etiketten.

Verschillende essays lichten deze evolutie in Picasso’s oeuvre toe en bespreken ook de weerklank ervan voor de Russische avant-garde in de jaren 1910, de ceramiekcreatie in Vallauris en de context van de vernieuwing van de gewijde kunst na de oorlog. Een brede waaier van schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en prenten, in hoofdzaak afkomstig van de omvangrijke collectie van het Musée national Picasso-Paris, nodigt de bezoeker uit om zich onder te dompelen in het atelier van de kunstenaar en er zich te verdiepen in zijn creatieve proces.

Inhoud van het boek:

Voorwoord  

Cécile Debray

Inleiding  

Michel Draguet

Picasso met gevaar voor abstractie

Michel Draguet

Van de weeromstuit

Sporen van het oeuvre van Picasso in de artistieke praktijen van het keizerlijke Rusland

Elitza Dulguerova

Met de ogen dicht? Picasso en de surrealistische jaren

Orane Stalpers

Experimenteel terrein Picasso en decoratieve abstractie

François Dareau

Picasso als contrapunt: gewijde kunst en abstractie in het naoorlogse Frankrijk

Fanny Drugeon

Catalogus

Chronologie

Tentoongestelde werken

Beknopte bibliografie

De tentoonstelling is geopend van maandag tot vrijdag van 10 tot 17u, en in het weekend van 11 tot 18u. Op maandag is de toegang via het Magrittemuseum (Koningsplein 1, 1000 Brussel).

Picasso & de abstractie 304 bladz. diverse auteurs geïllustreerd uitg. Lannoo ISBN 9782390252283

https://www.stretto.be/2020/12/10/kunst-van-de-20ste-21ste-eeuw-koninklijke-musea-voor-schone-kunsten-van-belgie-een-magnifieke-geillustreerde-uitgave-van-lannoo/