Antonio Padilla, “Fabelachtige getallen en waar ze te vinden. Een kosmische reis van nul tot in het oneindige”, een fascinerende uitgave van Ambo/Anthos.

“Fabelachtige getallen en waar ze te vinden” is een betoverend relaas over de meest bizarre getallen die de fundamentele aard van de werkelijkheid beschrijven. Want, Antonio Padilla kan de ingewikkeldste natuurkundige en wiskundige waarheden, helder en duidelijk uitleggen.

Pythagoras 60-1 | Interessantheid van getallen

Natuurkunde en wiskunde beschrijven samen de werkelijkheid. Zelfs wanneer theorieën en berekeningen in een onvoorstelbare en hoogst onwaarschijnlijke richting wijzen, blijken ze vaak een nauwkeurige beschrijving te geven van onze wereld. Geniale natuurkundigen als Albert Einstein, James Clerk Maxwell en Paul Dirac kwamen via wiskundige waarheden tot fundamentele inzichten. Hoogleraar theoretische natuurkunde Antonio Padilla, bekend van zijn briljante YouTubevideo’s, neemt u in “Fabelachtige getallen en waar ze te vinden” mee op een betoverende reis langs de negen uitzonderlijkste getallen in de natuurkunde. Padilla laat zien dat deze ongewone getallen de sleutel zijn tot het begrijpen van verbazingwekkende verschijnselen als zwarte gaten, entropie en het probleem van de kosmologische constante, dat aantoont dat onze twee beste theorieën om het universum te begrijpen, elkaar tegenspreken…Hogere wiskunde stock foto. Image of idee, vooruitgang - 68777800

Maar wat zijn deze waarheden? Wat zijn de mysterieuze getallen die het universum verklaren? De “Fantastic Numbers and Where to Find Them” omvatten bv. het reusachtig groot getal van Graham, TREE(3), waarvan de eindige aard nooit definitief kan worden bewezen, en 10^{-120}, het meten van de wanhopig onwaarschijnlijke balans van energie die nodig is om het universum meer dan een moment te laten bestaan, om verder te gaan dan de grootte van een enkel atoom, m.a.w. het mysterie van ons onverwacht universum.Het monster van Graham

Wat is het grootste getal ter wereld? | Weetjes | Zozitdat.nl

Wat is het grootste getal ter wereld in cijfers

Het boek is onderverdeeld in 3 delen, “Grote getallen”, “Kleine getallen” en “Oneindigheid”. In “Grote getallen” ontmoet u het fenomeen 1,000000000000000858, Googol (het getal één met honderd nullen), het getal van Graham, het game of trees en het holografisch principe, en in “Kleine getallen”, heeft de auteur het o.a. over 0, het getal, 0,0000000000000001, het higgsboson deeltje en 10^{-120}, nulpuntsenergie.Step by Step: Simple Script to Compute Shannon Entropy

Usain Bolt missing $12 million in alleged 'serious act of fraud'

Higgsboson - Wikipedia

Als u enigszins wil begrijpen waarom het licht dat op uw boek valt, niet op exact hetzelfde moment uw ogen bereikt, als u wil weten hoe de waarde voor de lichtsnelheid te bepalen, u wil het gedrag van en de samenhang tussen elektriciteit en magnetisme via een elektromagnetische golf en de snelheid van het licht (299.792.458 m/s) begrijpen, of u wil begrijpen hoe de Jamaicaanse sprinter, Usain Bolt, in staat was om met een factor 1,000000000000000858, de tijd te vertragen, dan mag u het lezen van dit boek niet uitstellen.Elektromagnetische Straling Gevaarlijk?

Zelfs Einstein had niet alle wijsheid in pacht | Trouw

Computer Science Game Trees

Want, “Voordat Albert Einstein een revolutie teweegbracht in ons begrip van ruimte en tijd”, zo lezen we, “werd algemeen aangenomen dat lichtgolven een medium nodig hadden om zich in voort te planten, vergelijkbaar met de manier waarop golven in de zee zich door een watermassa verplaatsen. Het veronderstelde medium voor licht stond bekend als de ether. Laten we even aannemen dat die ether werkelijk bestaat. Als Usain Bolt even snel zou willen lopen als het licht, zou hij dus met een snelheid van 299.792.458 m/s door de ether moeten rennen. Als hem dat zou lukken, wat zou hij dan precies zien terwijl hij met dat licht meeliep? Het licht zou zich dan niet meer van hem af verplaatsen en zou er dus uitzien als een elektromagnetische golf die op en neer en van links naar rechts ging maar afgezien daarvan op zijn plek bleef”.Fantastic Numbers and Where to Find Them: A Cosmic Quest from Zero to  Infinity - Antonio Padilla - Libro in lingua inglese - Penguin Books Ltd -  | IBS

“Fantastic Numbers and Where to Find Them”, een combinatie van populaire en erudiete, geavanceerde wetenschap en een levendige, vermakelijke en zelfs grappige verkenning van de meest fundamentele waarheden over het universum, werd vertaald door Koos Mebius. Zeker lezen!

Antonio Padilla is hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Nottingham. Hij is een van de presentatoren van een YouTube-serie over wiskunde genaamd Numberphile.Kinderen begrijpen grote getallen eerder dan gedacht | Wetenschap | NU.nl

Kinderen begrijpen grote getallen eerder dan gedacht | Wetenschap | NU.nl

Antonio Padilla Fabelachtige getallen en waar ze te vinden Een kosmische reis van nul tot in het oneindige  bladz. 388 Ambo/Anthos ISBN 9789026353505

https://www.stretto.be/2022/05/22/michael-brooks-de-wortel-van-de-beschaving-hoe-wiskunde-onze-wereld-heeft-gevormd-een-fascinerende-uitgave-van-atheneum-polak-van-gennep/

https://www.stretto.be/2020/04/24/wiskunde-inhet-ziekenhuis-wiskunde-in-actie-om-o-a-de-verspreiding-van-een-dodelijke-ziekte-te-helpen-stoppen-lees-het-grote-verschil-een-wereld-vol-wiskunde-van-kit-yat/

https://www.stretto.be/2019/08/25/mickael-launay-over-de-wetten-van-de-wereld-het-grote-verhaal-van-de-wiskunde-uitgegeven-door-balans-schitterend/