Jo Berten, “Brugge, stad van water” en Lut De Paepe, “Gent, stad van opstand”, twee niet te missen uitgaven van Borgerfoff & Lamberigts.

Ghent or Bruges: Which City Is for You?

Jo Berten en Lut De Paepe zijn beiden een vat vol kennis én anekdotiek. Met hun immense kennis, gidsen ze al vele jaren toeristen, belangstellenden en jongeren doorheen hun stad. Wat zij weten en wat zij te vertellen hebben over hun stad, delen ze nu beiden in hun boek met het publiek.

De essentie van zijn geliefde stad Brugge is voor Jo Berten ‘water’, in al zijn vormen en aspecten. Er is de verbinding met de zee, via het Zwin en via Zeebrugge dat uitgegroeid is tot een Europese tophaven, er zijn de reien, ooit handelswegen, nu een bron van vaarplezier, en er was altijd de handel over het water die luxe, grondstoffen, weefsels en beursactiviteiten in en naar de stad bracht. Er is de architectuur van de stadsgebouwen weerspiegeld in het water en de literatuur die uit het water putte om over de stad te vertellen. En er is het wijwater dat symbool staat voor de roomse natuur van de stad ooit. Dat alles samen maakt(e) van Brugge bijgevolg een stad van water.THE 10 BEST Bruges Luxury Hotels of 2023 (with Prices) - Tripadvisor

Verdeeld in 5 hoofdstukken, vertelt de bevlogen auteur o.a. over het Zwin en de Reien, de Zeehaven en de handel overzee die heel Europa naar Brugge bracht, over de schoonheid van de kunstwerken langs het Minnewater, en over kerken, mirakels en heiligen. Een kaart van Brugge situeert dit alles.Vakantie Gent? De mooiste Gent reizen! » ANWB

Lut De Paepe gidst op haar beurt al vele jaren toeristen, belangstellenden en jongeren doorheen haar stad, Gent. Ook zij is een vat vol kennis én anekdotiek. Zij vertelt boeiend over de Gentse rebellie door de eeuwen heen.

Gent voor beginners - dé reisgids voor Gent

Want, de essentie van Gent is voor haar dat het een stad van opstand is. De weerbarstige, rebellerende, eigenzinnige, stijfkoppige, tegendraadse Gentenaars hebben de voorbije 1000 jaar steeds weer gerevolteerd tegen koningen en keizers, wereldlijke en religieuze machthebbers. Omdat die hun rechten onderdrukten, hun vrijheid beknotten om handel te drijven zoals zij dat wilden of al of niet belastingen te betalen zoals zij dat wilden of het leven te leiden en de gedachten uit te spreken zoals zij dat wilden. Van de volksmennerij van Jacob van Artevelde tot de opstand tegen Keizer Karel, van de Beeldenstorm van de calvinisten tot het orangisme, van de arbeidersopstanden tot de hippies. Die opstandigheid heeft Gent vaak vooruit gestuwd, maar ze heeft ook bloed, leed en tranen gekost, van Van Artevelde tot Walter De Buck…Gidsenoorlog' uitgevochten op VTM: “Er is niks veranderd” | Foto | pzc.nl

Jo Berten Brugge, stad van water Biografie van een stad 216 bladz. uitg. Borgerhoff & Lamberigts ISBN 9789463938501

Lut De Paepe Gent, stad van opstand. Biografie van een stad 216 bladz. uitg. Borgerhoff & Lamberigts ISBN 9789463938648