“Naar zee! – Belgische kustaffiches, À La Plage! – Affiches de la Côte belge, To the Beach! – Belgian Seaside Posters”, een tentoonstelling van 200! affiches in De Panne en een prachtuitgave van Hannibal over de gouden eeuw van het Belgisch kusttoerisme.

 

Tweehonderd originele affiches met een hoge artistieke waarde uit de uitzonderijke collectie van Roland Florizoone, tonen van 1886 tot 1965, van De Panne tot Knokke, de gouden eeuw van het Belgisch kusttoerisme. In het boek geeft kunsthistoricus Karl Scheerlinck op een heldere maar uitermate deskundige wijze, duiding bij deze magnifieke, grafische ontwerpen. Niet te missen!

Het produceren van affiches begon omstreeks 1870 in Parijs. In de jaren 1890-1905 was de grafische prentkunst in Parijs danig populair dat het hét artistiek expressiemiddel was bij uitstek. De meeste drukkerijen maakten gebruik van de uit Duitsland overgekomen druktechniek, het lithograferen, uitgevonden door Alois Senefelder (1771-1834). Deze techniek werd in Parijs wel in meer dan 50! drukkerijen gebruikt. In navolging van dit alles bezorgde de affichekunst België een internationale reputatie. De gelithografeerde affiche in art-nouveaustijl begon nl. vanuit Parijs een indrukwekkende tocht langs o.a. Engeland, Duitsland, België, Nederland en Rusland, gevolgd door de art-decostijl. In België werd vooral de Brusselse art-nouveau schilder-decorateur Privat-Livemont (1861-1936), vooral omwille van zijn affiches, maar ook voor heel wat sgraffiti op de schitterende, Brusselse art-nouveau huizen, heel bekend.

Reeds in 2016 verraste Roland Florizoone met een vergelijkbare tentoonstelling op verzoek van het Willemsfonds in Veurne-De Panne-Koksijde. Maar, toen waren er slechts 30 tentoongestelde kustaffiches, elk voor de helft afkomstig uit de collecties van Roland Florizoone en dokter Frans Buyse. Op de tentoonstelling in De Panne zijn het er nu 200! De unieke collectie van Roland Florizoone is nl. de grootste, gekende privéverzameling. De 200 Belgische kustaffiches, ontworpen door o.a. Roger Berckmans, (ps. Rogio), Herman van Cassiers, Adolphe Crespin, Édouard Duyck, René Miessen, Albert Setola, Herman Verbaere, Raoul Servais, Leon Spilliaert, Keith Haring, René Magritte en James Ensor, hebben een hoge, artistieke waarde. Deze 200 collector’s items werden daarenboven gebundeld en afgebeeld in een prachtig kunstboek.

“De constructie van een spoorwegnet en trambaan of de vestiging van een koninklijke residentie”, schrijft Karl Scheerlinck, “droegen bij tot het succes van mondaine én modeste badplaatsen. Ook voor de reclame was een belangrijke rol weggelegd”. “Aanvankelijk”, zo schrijft hij verder, “waren de aanplakbiljetten sober van snit: typografische druksels met een dienstregeling van de treinen. Vanaf de late jaren 1880 creëerden veelkleurige lithografische beeldaffiches een betoverend effect. Oostende en Blankenberge plaatsten eerst hun orders bij gespecialiseerde drukkersbedrijven in Parijs, maar al gauw leverde het kruim van de drukkerijen en tekenaars uit Luik, Brussel, Antwerpen, Gent, Doornik en Brugge de promotieprenten. Het thermale toerisme werd overwegend uitgebouwd door kapitaalkrachtige ondernemers uit het binnenland, die eerstelijnscontacten onderhielden met de lithobedrijven en avant-gardekunstenaars die het affiche in België hoog aanzien verleend hadden. Zo ontstonden bij De Rycker & Mendel, Goossens, Mertens en Bénard pareltjes van art-nouveau ontwerpen, getekend Cassiers, Meunier, Gaudy, Duyck en Crespin. Soms verkoos men een verdienstelijke schilder of architect uit de eigen omgeving zonder specifieke publiciteitservaring”.

Ontdek aan de hand van deze magnifieke, kleurrijke affiches de toeristische geschiedenis van de Belgische kust. Van vissers tot speelse baadsters, van ongerepte duinen tot flamboyante architectuur. Op een kunstige manier krijgt u een impressie van veranderende, toeristische gewoontes, taal en stijlen door de jaren heen.

In het wiel van gastgids Karl Scheerlinck | Letterenhuis

Karl Scheerlinck (1962) behaalde het diploma van regent Nederlands-Engels aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1982. Hij studeerde verder aan de KU Leuven tot 1986 en behaalde er de licentie Kunstwetenschappen. In het najaar van 1986 werd hij leraar aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen, waar hij nog steeds werkt. Na zijn legerdienst, vanaf 1990, ging hij full time aan de slag in het onderwijs, eerst als leraar Nederlands en geschiedenis en vervolgens tot op heden esthetica en enkele uren expressie. Hij werd tevens archivaris van de school. Hij werd publicist i.v.m. affichekunst, reclamevormgeving en architectuurgeschiedenis en sinds 1991 stelde hij als curator een twintigtal tentoonstellingen van historische affiches samen. Inmiddels schreef hij 25 eigen boeken en werkte hij ook mee aan 25 andere boeken die vooral gewijd zijn aan de geschiedenis van de Belgische affichekunst en aan Antwerpse architectuur- en schoolgeschiedenis.

Tentoonstelling Belgische Kust op affiche 1885-1960:

Datum: Vanaf zaterdag 10 juni tot en met zondag 24 september 2023, dagelijks van 14 tot 18 uur

Locatie: Gemeentehuis, Zeelaan 21, 8660 De Panne

Meer info: visit@depanne.be, tel.: +32-(0)58/42.18.18

Naar zee! – Belgische kustaffiches A la plage! – Affiches de la Côte belge To the Beach! – Belgian Seaside Posters Hardcover Nederlands, Frans, Engels 288 bladz. geïllustreerd uitg. Hannibal Books ISBN 9789464666496