Roel Andringa-Boxum, “Natuurlijk niet! 32 mythen in de moderne natuurkunde”, een bijzondere uitgave van Spectrum.

Water in een afvoer draait op het noordelijk halfrond in de tegengestelde richting van water op het zuidelijk halfrond. In zijn boek “Natuurlijk niet!” behandelt natuurkundige Roel Andringa-Boxum op toegankelijke wijze, 32 misverstanden in de moderne natuurkunde, van maatschappelijk-relevante onderwerpen zoals kernenergie en het klimaat, tot alledaagse vragen zoals hoe het water draait in ons afvoerputje… De grootste mythen uit de natuurkunde worden op humoristische wijze ontrafeld.

In zijn vorig boek, “Ruimte, tijd, materie, Hoe de moderne natuurkunde ons voorbij de intuïtie laat kijken”, vroeg Roel Andringa-Boxum zich af wat de samenhang is tussen ruimte, tijd en materie? In de 20ste eeuw zijn eeuwenlang gekoesterde ideeën over ruimte, tijd en materie overboord gegaan en bleek de werkelijkheid vreemder te zijn dan onze alledaagse ervaring ons influistert. In dit boek kon je lezen hoe de fundamentele natuurkunde ons beeld van de werkelijkheid heeft bijgesteld en werden vragen beantwoord als wat de rol van wiskunde is in de natuurkunde, hoe een knikkerbaan dwars door de aarde zich verhoudt tot een kwantumveld, wat een ’theorie van alles’ precies inhoudt, hoe je stralende zwarte gaten kan verklaren met ronddraaiende speeltoestellen, wat snaren zo bijzonder maakt, waarom ’virtuele deeltjes’ vaak verkeerd worden begrepen, of wat we wel en niet weten over de oerknal.

Voorwerpen staan van nature stil en zwaardere voorwerpen vallen sneller, niets is sneller dan het licht, het water in het afvoerputje draait in Nederland rechtsom en in Australië linksom. Tenminste, dat is wat de meeste mensen denken. In zijn nieuw boek wil de natuurkundige Roel Andringa-Boxum deze en andere hardnekkige mythen de wereld uit helpen.

Er was eens een vlinder die een orkaan veroorzaakte…, de Tacomabrug stortte in door resonantie, zwaardere voorwerpen vallen sneller, en een zwart gat kan nooit ontstaan omdat de tijd daarbinnen stilstaat. In “Natuurlijk niet!” behandelt Andringa-Boxum op toegankelijke en humoristische wijze 32 mythen in de moderne natuurkunde, van eb en vloed tot kosmische verschijnselen als zwarte gaten en mythen met betrekking tot atomen en kwantummechanica. Dankzij zijn ervaring als docent en promotieonderzoeker, opgedaan in het onderwijs, het geven van lezingen en het jarenlang actief zijn op wetenschappelijke internetfora, kan hij als geen ander schitterend vertellend uitleggen hoe deze mythen in elkaar steken en hoe we ze kunnen verklaren.

De meeste mensen zien deze stellingen als feiten, maar niets is minder waar. Natuurkunde kan zowel een ingewikkeld als een fascinerend vak zijn. “De noodzaak tot precies formuleren, abstractie en tegen-intuïtieve fenomenen, maken het vak voor veel mensen lastig. En wanneer iets tot de verbeelding spreekt maar ook als lastig wordt ervaren, schieten de mythen en misverstanden als paddenstoelen uit de grond. Bij het vak natuurkunde wordt dat al gauw een heuse kaboutermetropool”, schrijft Roel Andringa-Boxum.

Wat is dat toch dat natuurkunde behalve fascinerend ook zo lástig maakt? vraagt hij zich af. “Ik kan er minstens drie redenen voor aanwijzen”, schrijft hij. Die redenen zijn “Precisie, het gebruik van abstracte begrippen, (woorden als ‘energie’, ‘kracht’ en ‘warmte’ zijn ook bekend uit onze spreektaal), het feit dat aan abstracte begrippen, weinig voorkennis aan vast te kleven valt, en dat de betekenissen die we er in onze spreektaal aan hechten, ook nog eens regelmatig in tegenspraak zijn met de natuurkundige begrippen”. Een heuse aanrader!

Roel Andringa-Boxum is eerstegraads docent natuurkunde. Hij studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde onder begeleiding van prof. dr. Eric Bergshoeff. Hij schrijft al sinds 2004 voor diverse wetenschapsfora en publiceerde diverse artikelen in faculteitsbladen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Roel Andringa-Boxum Natuurlijk niet! 32 mythen in de moderne natuurkunde 271 bladz. uitg. Unieboek | Het Spectrum ISBN9789000386765