“John Flanders, bizarre verhalen”, een bijzondere uitgave van Poespa Producties. Een herontdekking en eerherstel.

De auteur van deze verhalen wordt in vele landen tot de grootmeesters van de fantastische literatuur gerekend. Deze uitgave bevat 18 zorgvuldig uitgekozen verhalen die u toelaten om deze meesterlijke verteller te (her)ontdekken. Jean Ray werd in 1887, als Jean De Kremer geboren in Gent. Zijn boeken en verhalen werden vertaald in 13 talen, van Argentinië, Rusland en Japan tot in Vietnam! Zijn verhalen behoren naast de Gothic fiction van E. A. Poe en de Weird Fiction van H. P. Lovecraft en William H. Hodgson, tot toonbeelden van de fantastische literatuur.

De Vlaams schrijver, Raymond Jean de Kremer (1887-1964) schreef onder de pseudoniemen Jean Ray en John Flanders, zowel in het Nederlands als in het Frans, honderden fantastische verhalen. Hij werd geboren in Gent als zoon van de bediende Joseph Edmond De Kremer en de onderwijzeres Maria Theresia Anseele, de zus van de Gentse socialistische voorman, Edward Anseele. In 1912, huwde Raymond Jean de Kremer in Brussel met Virginie Joséphine Auguste Bal.

Onder de naam John Flanders werd hij vooral bekend als schrijver van Nederlandstalige jeugdboeken en medeauteur van de reeks “Vlaamsche Filmkens” (uitgeverij Altiora Averbode). Later zal bij diezelfde Filmpjes ook een John Flanders prijs ter waarde van 2000 euro gegeven worden voor beloftevolle schrijvers. Ook voor de Franstalige tegenhanger van de Filmpjes, Presto Films, schreef hij heel wat verhalen.

Toch oogstte hij het meeste succes in Frankrijk onder de naam “Jean Ray” waar zijn magisch-realistische roman “Malpertuis” (1943-1955) naast werk van onder andere Ray Bradbury en H.P. Lovecraft, uitgegeven werd in de reeks “Présence du Futur”. In België kreeg hij onder de naam Jean Ray, pas echt erkenning na de publicatie in 1961, van een bloemlezing met zijn beste fantastische verhalen en griezelverhalen, uitgegeven in de toen bekende Marabout reeks met een voorwoord van de Franstalige Belgische schrijver, Henri Vernes (1918-2021), bekend om zijn ca. 200 verhalen over de ingenieur en oud-legercommandant, Bob Morane en zijn vaste kompaan, de Schotse mecanicien, Bill Ballantine.

In “Malpertuis” erft een zeeman het huis van zijn oom. In het huis blijken de vroegere goden van de mythische berg Olympos te wonen. De overtuiging van een aantal gelovigen houdt hen in leven. Maar is de zeeman nog wel bij zijn verstand? Harry Kümel (1940) verfilmde in 1971, Malpertuis. Het scenario was van Jean Ferry. Orson Welles (Cassave), Mathieu Carrière, Susan Hampshire, Michel Bouquet, Jean-Pierre Cassel (Lampernisse), de onvergetelijke Charles Jannsens als de taxidermist Philarète, en… Sylvie Vartan!, gaven op surrealistische wijze, gestalte aan de magisch realistische figuren van Jean Ray. De film werd in 1972, genomineerd voor de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes.

Hubert Lampo, boegbeeld in Vlaanderen van het magisch realisme, vertaalde het oorspronkelijk in het Frans geschreven Malpertuis in het Nederlands en de muziek werd gecomponeerd door Georges Delerue, die eerder de muziek had gecomponeerd voor de film, ”Mira” (1971) van Fons Rademakers (1920-2007).

Deze film was gebaseerd op de roman uit 1927, van Stijn Streuvels, “De teleurgang van den Waterhoek”, over een gehucht tussen Avelgem-Walmaarden aan de Schelde, dat zijn landelijke rust dreigt te verliezen wanneer van hogerhand wordt besloten een brug over de rivier te bouwen. De roman werd tot scenario bewerkt door Hugo Claus en Magda Reypens en het personage van de “slonse”, Mira, werd vertolkt door de toen 27-jarige, onweerstaanbaar mooie, Willeke van Ammelrooy.

De fantastische sfeer in de absurde verhalen van Jean Ray doet denken aan de etsen van de Gentenaars Jules De Bruycker en Frits Van den Berghe. Zijn koppeling aan het onderbewuste geeft ons indrukken van het werk van Salvador Dalí en aan de helse visioenen van Jeroen Bosch. John Flanders geloofde nl. in de Vierde dimensie (is ook de naam van een verhaal van hem), een krachtveld dat de andere drie klassieke dimensies doorkruist.

Zodanig was de auteur steeds met fantasie bezig, dat men niet altijd wist of de informatie over hemzelf wel klopte of gefantaseerd was. Zijn bijzonder sfeervolle en accurate beschrijvingen van steden, landen en het zeemansleven, waar hij zelf nooit was geweest was of deel van uitgemaakt had, hielden de twijfel rond zijn echte leven in stand. De in deze uitgave opgenomen, bizarre verhalen, die zich afspelen in bepaalde wijken in Gent en Londen, de meeste oorspronkelijk gepubliceerd in Ons Volk en Ons Zondagsblad, maar hier voorzien van interessante voetnoten, getuigen van dit alles. Een aanrader!

Johnny Bekaert (1949), geboren in Kortrijk, is een Belgisch grafisch ontwerper van logo’s en lettertypes, en illustrator. Hij is de uitgever van Poespa Producties, in 2019 opgericht, gespecialiseerd in de uitgave van fantastiek, Gentse publicaties (literatuur, kunst, geschiedenis) en literaire/artistieke monografieën. Ontdek zijn 4 delen, Jean Ray geïllustreerd. “John Flanders Bizarre verhalen” werd samengesteld door André Verbrugghen en Johnny Bekaert met o.a. een coverillustratie van Steven Van Hasten. Ook verkrijgbaar van Jean Ray is zijn ‘Malpertuis’ en “Soms overtreft de werkelijkheid de fantasie”, de magistrale biografie van Jean Ray van Geert Vandamme.

John Flanders bizarre verhalen 319 bladz. geïllustreerd uitg. Poespa Producties ISBN 9789464753769

https://www.stretto.be/2021/10/10/lies-van-de-vijver-guy-dupont-en-roel-vande-winkel-gent-filmstad-cinemas-en-filmaffiches-1938-1961-een-bijzondere-tentoonstelling-en-een-prachtboek-uitgegeven-door-houtekiet/