Orazio Vecchi, “Le Veglie Di Siena” (1604), door La Compagnia del Madrigale o.l.v. Antonio Fava, op het label Glossa. Subliem!

Het ensemble, “La Compagnia del Madrigale”, bracht opnieuw een fantasierijke cd uit op Glossa, gebaseerd op een late compositie van Orazio Vecchi (1550-1605), nl. “Le veglie di Siena” uit 1604. Dit entertainment in twee delen, omvat als eerste een prettige nabootsing van de spreekwijze van Italianen en buitenlanders en een opgewekte madrigaalgroep. Deel twee is daarentegen ernstiger van toon, maar brengt een caleidoscoop van muziekstijlen en emotionele uitingen, die ‘humores’ of stemmingen vertegenwoordigen.

In zijn geboorteplaats kreeg Orazio Vecchi muzikale instructie van Salvatore Essenga, kapelmeester van de kathedraal van Modena. Vervolgens werd hij tot priester gewijd en gaf hij op zijn beurt muziekles. Hij werkte als kapelmeester in Reggio Emilia, en nadat hij tot kanunnik was gepromoveerd, bekleedde hij dezelfde functies in Correggio. In 1581, verkreeg hij de functie van kapelmeester van de kathedraal van Salò en in 1584, die van de kathedraal van Modena, die hij bekleedde tot 1586. Hij was tevens muziekleraar voor de kinderen van de hertog van deze stad. Aan het eind van de 16de  eeuw werkte hij vooral samen met Giovanni Gabrieli. Zijn overgebleven werk bestaat uit enkele religieuze stukken, maar hij is vooral bekend om zijn madrigaleske komedies, waarvan “Amfiparnaso” (1597) de bekendste is.

Het hier opgenomen werk bestaat uit drie bedrijven en is hoofdzakelijk bedoeld voor het gehoor en niet voor uitvoering, zoals de componist in de proloog specificeerde. De titel benadrukt het poëtisch en muzikaal karakter van de compositie, en de tekst wisselt af tussen populair en elegant Italiaans, onomatopee en dierenkreten, dialogen tussen bedienden en meesters in een comedia dell’arte-sfeer. Dit werk inspireerde trouwens Adriano Banchieri (1568-1634), de organist van Imola en van het monnikenklooster van San Michele te Bosco, nabij Bologna, en de oprichter van de Academia de’floridi in Bologna.

Een levendig gevoel voor theatraliteit van het vocaal sextet wordt aangevuld door een moderne meester van de commedia dell arte, de acteur en regisseur Antonio Fava. Nuances, aandacht voor woorden, meeslepende humor en schunnigheden werden allemaal gewaardeerd door de Italiaanse patriciërsgemeenschap van die tijd en Vecchi stond in hoog aanzien, ook door hedendaagse componisten, en verwierf een faam die werd afgebroken door zijn dood op 54-jarige leeftijd. Le Veglie Di Siena wordt algemeen beschouwd als Vecchi’s spiritueel testament. Het meeslepend essay van Marco Bizzarini plaatst deze madrigaalkomedie in de context van zowel zijn tijd als die van de recente wetenschap, terwijl hij duidelijk maakt welk rumoerig plezier er te beleven valt in het gezelschap van uitbundige madrigalisten. Heerlijk!

Orazio Vecchi Le Veglie Di Siena (1604) La Compagnia del Madrigale Antonio Fava 2 cd Glossa GCD922812