Hans Breet, “De Dordtse Roos, Zilversmeedkunst in Dordrecht, 1495-1807”, een prachtuitgave van Waanders.

De Dordtse Roos geeft een overzicht van alle bekende zilversmeden die in Dordrecht werkzaam zijn geweest mét hun biografieën en, indien bekend, met hun meesterteken.

De zilverspecialist Hans Breet (foto), bestudeerde de zilverproductie in Dordrecht met als hoofdtitel het merkteken voor de Dordtse edelsmeedkunst. Zijn monumentale studie resulteerde in hét standaardwerk over zilversmeedkunst van deze Zuid-Hollandse stad. U maakt uitvoerig kennis met het zilversmedenambacht, de gildekeuren, de keurmeesters en u krijgt een zo goed als volledig overzicht van de zilveren voorwerpen die in Dordrecht werden gemaakt in de periode 1495 tot 1807.

Vanaf het begin van de 14de eeuw was Dordrecht (de oudste stad van Holland) een uiterst belangrijke handelsstad, liggend aan een kruispunt van drie rivieren. Het is dan ook begrijpelijk dat kwalitatief hoogwaardig zilverwerk in Dordrecht werd vervaardigd, waarvan in dit boek een overzicht wordt gegeven. Het boek is een aanvulling op de in 1975 verschenen catalogus die is opgesteld naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Dordrechts Goud en Zilver’ in museum Huis Van Gijn (onderdeel van het Dordrechts Museum). In het boek is een overzicht gegeven van alle bekende zilversmeden die in Dordrecht werkzaam zijn geweest mét hun biografieën en, indien bekend, met hun meesterteken. Een groot aantal tot nu toe anonieme meestertekens kon worden toegeschreven aan een zilversmid. In het boek zijn zo veel mogelijk Dordtse keurtekens opgenomen, evenals foto’s van circa 75 voorwerpen van de 16de tot en met de 18de eeuw. Door alle nieuwe informatie is het boek met wel 150 illustraties, een uiterst waardevol naslagwerk voor elke zilverspecialist.

In het boek leest u over de geschiedenis van de stad Dordrecht, de zilversmeedkunst in Dordrecht en het Dordtse zilversmedengilde, goud- en zilverdraadtrekkerij, en over de Dordtse gildekeuren. Dit wordt gevolgd door de duiding van meestertekens, stadskeur, jaarletters, grote keur (Hollandse leeuw) en kleine keur, keuren op gouden voorwerpen, keurmeesters en valse keuren.

Een uitgebreid deel van het boek is gewijd aan Dordtse zilveren voorwerpen, alfabetisch geordende biografieën van zilversmeden, een chronologische lijst van zilversmeden, anonieme meestertekens, stedelijke keurtekens voor zilver grote en zilver kleine keur en afzonderlijke afgeslagen en gecombineerde stedelijke keurtekens, stedelijke keurtekens voor goud, keurmeesters en goud- en zilverdraadtrekkers, het register op meestertekens en de inventarisatie goud en zilver van Floris van Bueren, en de inzameling van goud en zilver in 1795. De foto’s van de merken zijn toegevoegd. Tot slot de verklarende woordenlijst en afkortingen en de geraadpleegde literatuur.

In het boek zijn zo veel mogelijk Dordtse keurtekens opgenomen, evenals foto’s van ca. 75 voorwerpen van de 16de– tot en met de 18de eeuw. Door alle nieuwe informatie is het boek een uiterst waardevol naslagwerk voor elke zilverspecialist. Door de immense prestatie van Hans Breet, samen met de vormgever Frank de Wit, behoort deze prachtuitgave daarenboven voortaan tot de grote studies van de edelsmeedkunst van de Nederlanden in het bijzonder en de Europese edelsmeedkunst in het algemeen.   

https://www.stadszilver.nl/index.cfm?p=48764728-9681-3d5f-c13fe717850d2eca

Hans Breet De Dordtse Roos, Zilversmeedkunst in Dordrecht, 1495-1807 geïllustreerd 344 bladz. uitg. Waanders ISBN 9789462624061

https://www.stretto.be/2020/10/13/dr-pieter-biesboer-delfts-zilver-delftse-goud-en-zilversmeden-en-hun-merken-1536-1807-een-magistrale-uitgave-van-waanders-en-de-kunst/

https://www.stretto.be/2020/12/12/zilver-met-schwung-een-sublieme-uitgave-van-waanders-en-bonnefanten-maastricht/