Michelangelo Van Meerten, Stéphane Disière, “Royals & Trains”, een prachtuitgave van Snoeck Publishers.

Een grote tentoonstelling en een stijlvol naslagwerk over het onderwerp ‘Koninklijke Treinen’ illustreren de sterke banden tussen de koninklijke familie en de ontwikkeling van de trein in  België. Dit sinds de eerste trein in 1835, maar ook DDOR de bouw van de grootste stations in ons land. Zes koninklijke rijtuigen zijn te zien op de expo, waarvan 4 nog nooit voor het publiek toegankelijk waren. Een unieke kans om de koninklijke treinen te ontdekken!

De 6 thema’s van de tentoonstelling zijn De koninklijke treinen, Inhuldigingen van stations, De stations en de koninklijke salons, De treinreizen van de koninklijke familie in binnen- buitenland, De koninklijke huwelijken en begrafenissen, Treinen van buitenlandse vorsten, bezoeken per trein van buitenlandse vorsten. De Belgische koninklijke familie heeft altijd al een speciale band gehad met treinen. Vanaf de aanleg van de eerste spoorlijn in 1835 tot op vandaag heeft ze de ontwikkeling van de Belgische én Europese spoorwegen steeds gesteund.

U ontdekt tijdens deze tijdelijke expo het rijke spoorwegverleden van de Belgische koninklijke familie aan de hand van niet eerder getoonde historische documenten en stukken uit onze archieven, en die van het Koninklijk Paleis. De tentoonstelling brengt uitzonderlijk vijf koninklijke rijtuigen samen in Train World, waarvan de meeste voor het eerst publiekelijk tentoongesteld zijn.

Train World is het Belgisch treinmuseum van de NMBS, gelegen in en aan het station van Schaarbeek. Het museum werd door koning Filip op donderdag 24 september 2015 geopend. Het kwam in de plaats van het vroegere museum in het Noordstation, de stelplaats van station Leuven en bevat ook delen van andere collecties, zoals het Spoorwegmuseum De Mijlpaal in Mechelen. In totaal zijn er over 8.000 vierkante meter 22 stuks rollend materieel tentoongesteld. Daarnaast zijn er talloze maquettes en meer dan 1.200 voorwerpen, net als een originele brug uit de 19de eeuw. In Train World worden ook tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, waaronder Kuifje in Train World, Lego Experience, Paul Delvaux, de man die van treinen hield, Choco Loco, Van Peking tot Hankow, een Belgisch avontuur in China en Oriënt-Express.

Michelangelo van Meerten (foto) doctoreerde over de investeringen in de Belgische economie in de 20ste eeuw. Samen met Bart van der Herten publiceerde hij het boek Sporen in België, en Buiten-sporig Brussel. Hij doceert een cursus over België aan het Vesalius College en aan de ULB. Stéphane Disière (foto) is hoofd historisch erfgoed bij de NMBS.

Expo “Royals & Trains”: Train World – 10 mei 2022 — 22 jan. 2023

Michelangelo Van Meerten, Stéphane Disière  Royals & drains 187 bladz. geïllustreerd Snoeck Publishers ISBN 9789461617378

https://www.stretto.be/2021/11/18/guillaume-picon-orient-express-van-geschiedenis-tot-legende-een-magistrale-uitgave-van-snoeck-publishers/