Skye Cleary, “Wat zou Simone de Beauvoir doen? Gids voor een authentiek leven”, een uitgave van Ten Have.

Simone de Beauvoir was een van de belangrijkste filosofen uit de 20ste eeuw. Ook de afgelopen jaren staat zij opnieuw in de aandacht. Dit boek is een oproep om in de geest van De Beauvoir authentiek te leven.

In haar boek “Existentialisme en romantische liefde” (2015) onderzocht Skye Cleary het denken van vijf existentiële filosofen (Max Stirner, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir) om nieuwe inzichten te ontdekken over wat er mis is met onze alledaagse ideeën over romantische liefde, waarom de realiteit vaak achterblijft bij het ideaal, bronnen van frustraties en teleurstellingen en mogelijkheden om authentiek betekenisvolle relaties te creëren. In “How to Live a Good Life” (2020) (foto), essays die reflecteerden op wat het betekent om te leven volgens een levensbeschouwing, schetste ze een actueel portret van wat het betekent om een onderzocht leven te leiden in de 21ste eeuw. Nu heeft ze het over het fenomeen van authenticiteit en een authentiek leven.

“Authenticiteit” is afgezwakt tot het punt van zinloosheid. Iedereen zegt dat je jezelf moet zijn, maar wat dat betekent, is een raadsel. Voor de existentiële filosofe Simone de Beauvoir was authenticiteit niet de openbaring van een ware zelf, maar een opwindende zoektocht naar vervulling. Haar visie, die centraal stond binnen het existentialisme, was dat we eerst bestaan en dan de rest van ons leven besteden aan het creëren – niet ontdekken – wie we zijn. Authentiek zijn is leven in het nastreven van zelfcreatie en zelfvernieuwing, met veel verschillende wegen naar verschillende doelen.

Deze “Gids voor een authentiek leven”, is een levendige introductie tot Simone de Beauvoirs filosofie van het existentialisme, evenals een verkenning van de successen en mislukkingen die Beauvoir en andere vrouwen hebben ervaren in het streven naar authenticiteit. Hoewel veel mensen hun levensweg niet kunnen kiezen, hetzij vanwege onderdrukking of door acties van andere individuen, maakt Cleary een overtuigend argument dat de ideeën van Beauvoir ons kunnen helpen, doelbewust, bedachtzaam en met vitaliteit, bewuster te worden van het leven en laat ze ons zien hoe we dat kunnen doen op een verantwoorde manier die ieders recht versterkt.

De ideeën van de Franse existentialiste Simone de Beauvoir vormen de basis van het advies in deze doordachte gids. Dit boek is nl. een oproep om in de geest van Simone de Beauvoir authentiek te leven. Het lijkt zo eenvoudig: ‘gewoon’ jezelf zijn, maar wat betekent dat eigenlijk? Volgens De Beauvoir was authenticiteit ‘een poëtische zoektocht, een voortdurend proces van zelfcreatie en zelfvernieuwing. Opgesplitst in drie delen, “De vormende jaren”, “Situaties” en “Op weg naar levensvervulling”, leidt Skye Cleary u in haar boek langs thema’s rond de belangrijkste relaties en mijlpalen van het leven, zoals vriendschap, romantische liefde, het huwelijk, moederschap, ouder worden en de dood. Ze toont hoe De Beauvoir zelf worstelde om haar eigen pad te vinden, in een tijd die even chaotisch en verontrustend als de onze. Cleary maakt hiermee de denkbeelden van De Beauvoir relevant voor de 21ste eeuw en daagt ons uit om te worden wie we zijn.

“Hoe word je authentiek in de existentiële zin van De Beauvoir?”, zo lezen we. “Streef ernaar om een creatieve rebel te worden – een rebel met een doel. Het doel is de vrijheid zelf. Om authentiek te kunnen zijn moeten we onszelf bevrijden van zowel onderdrukking als zelfopgelegde dwang. We sluiten onszelf vaak op in patronen van angst en vrees en het verlangen om erbij te horen. We dragen maskers in het gezelschap van anderen. We verhullen ook voor onszelf delen van ons wezen, delen waar we ons niet echt prettig bij voelen. Authenticiteit bevrijdt ons. Het geeft ons de moed om ons te ontdoen van de maskers die we dragen uit zelfbescherming. Het geeft ons de mogelijkheid om te streven naar een open toekomst. Een toekomst die we zelf kiezen”.

Om authentiek te zijn zoals De Beauvoir het begreep, stelt Cleary voor, moet men “onze essentie creëren door onze keuzes” en kritisch nadenken over “mystificaties”, of de gemeenschappelijke culturele verhalen die bepalen hoe mensen de wereld zien en interpreteren: “Het kan buitengewoon moeilijk om uit elkaar te halen wat wordt beïnvloed door krachten van buitenaf en wat men authentiek wil”. Cleary actualiseert De Beauvoirs kritiek op onmiddellijke bevrediging voor het digitaal tijdperk, waarbij ze “fast fashion, gokmachines, (en) sociale media-feeds” bekritiseert voor het bieden van vluchtige bevrediging die leidt tot blijvende ontevredenheid, en ze spoort lezers aan om in plaats daarvan “de controle over onze eigen projecten zodat we vrij zijn om ons eigen geluk te creëren”. Een verhelderende inleiding met waardevolle inzichten tot de filosofie van Simone de Beauvoir en de relevantie ervan voor het modern leven. Een aanrader. “How to Be Authentic: Simone de Beauvoir and the Quest for Fulfillment” werd vertaald door Karl van Klaveren en Indra Nathoe.

Skye C. Cleary, PhD MBA doceert aan Columbia University, Barnard College en de City University van New York, en is de auteur van “Existentialism and Romantic Love” en co-redacteur van “How to Live a Good Life A Guide to Choosing Your Personal Philosophy”. Cleary’s geschriften zijn onder meer verschenen in The Paris Review, Aeon, The Times Literary Supplement, TED-Ed en The Los Angeles Review of Books. Ze won de New Philosopher Writers’ Award 2017 en was een MacDowell Fellow in 2021.

Skye Cleary Wat zou Simone de Beauvoir doen Gids voor een authentiek leven 366 bladz. uitg. Ten Have ISBN 978 90 259 0838 6

https://www.stretto.be/2020/09/19/ruud-welten-wie-is-er-bang-voor-simone-de-beauvoir-over-feminisme-existentialisme-god-liefde-en-seks-een-uitgave-van-boom/

https://www.stretto.be/2020/04/02/alleen-als-er-weinig-te-vertellen-is-kun-je-alles-zeggen-kate-kirkpatrick-simone-de-beauvoir-een-leven-uitgegeven-door-ten-have/

https://www.stretto.be/2022/04/21/wolfram-eilenberger-het-vuur-van-de-vrijheid-de-nieuwe-wereld-van-hannah-arendt-simone-de-beauvoir-ayn-rand-en-simone-weil-een-bijzondere-uitgave-van-de-bezige-bij/