Simon Sebag Montefiore, “De wereld, Een familiegeschiedenis”, nu vertaald uitgegeven door Spectrum. Magistraal!

Na jarenlang historisch onderzoek komt historicus en internationaal gelauwerd auteur Simon Sebag Montefiore, met zijn meest ambitieus boek tot nu toe: “De wereld”. In dit monumentaal, magistraal boek vertelt hij de geschiedenis van de mens aan de hand van de belangrijkste familiedynastieën van over de hele wereld. Het is een magistrale wereldgeschiedenis die als geen ander, het verhaal vertelt van de mensheid door middel van één ding dat we allemaal gemeen hebben, het gezin.

Ongeveer 950.000 jaar geleden wandelde een gezin van vijf langs het strand van het Engels dorp Happisburgh en liet de oudste familievoetafdrukken achter die ooit zijn ontdekt. Voor de bekroonde historicus, Simon Sebag Montefiore, dienden deze fossielen (Happisburgh footprints)  als inspiratie voor een nieuw soort wereldgeschiedenis. Een wereldgeschiedenis die echt mondiaal is, alle tijdperken en alle continenten overspant, en zich richt op de familiebanden die elk van ons verbindt. In zijn episch boek beschreef Montefiore de grote dynastieën waarbij grote thema’s als oorlog, migratie, pest, religie en technologie werden gekoppeld aan de mensen die centraal stonden en staan in de wereld.

In zijn oogverblindend boek beschrijft hij op meeslepende wijze, verhalen over paleisintriges, glorieuze veldslagen en de levens van mensen die echt ondoorgrondelijke macht bezaten. Hij richt zijn blik op oprichters van nederige afkomst, zoals o.a. Sargon van Akkad, de Mesopotamische schenker die werd gestuurd om een rivaal te helpen verslaan, die terugkeerde met een leger om zijn eigen koning te onttronen, en op Liu Bang (Han Gaozu), een boer die rebellenleider werd en de Han-dynastie stichtte. Hij belicht de prestaties van angstaanjagende keizers, waaronder Yax Ehb Xook, wiens Maya-stadstaat Tikal beschikte over enkele van de meest monumentale oude architectuur die tegenwoordig nog bestaat, Jayavarman II, die zichzelf tot “universele koning” uitriep en wiens Khmer-rijk in Zuid-Azië een duizend jaar durende Indische overheersing inluidde, en Ewuare, de Afrikaanse Oba keizer (de luipaardkoning), die in Benin/Dahomey een hoofdstad bouwde, die kon wedijveren met alle steden in Europa. Hij schrijft ook over opmerkelijke vrouwelijke heersers, zoals Hatsjepsoet, de eerste vrouwelijke farao, en Maria Theresa, de enige vrouw die het Habsburgse rijk regeerde.

De personages in zijn boek vormen een buitengewone diversiteit. Naast heersers en veroveraars, zijn er nl. priesters, charlatans, kunstenaars, wetenschappers, tycoons, gangsters, geliefden, echtgenoten, echtgenotes en kinderen. Er is bv. Hongwu, de bedelaar die de Ming-dynastie heeft gesticht; Henry Christophe, koning van Haïti, Kamehameha, de veroveraar van Hawaï; Zenobia van Palmyra, de Arabische koningin die Rome trotseerde, Lady Murasaki, de eerste vrouwelijke schrijfster; Sayyida al-Hurra, de Marokkaanse piratenkoningin. Deze machtige families vertegenwoordigden met bloedige burgeroorlogen, verraderlijke samenzweringen en schokkende grootheidswaanzin, bloeiende cultuur, ontroerende romances en verlichte welwillendheid, de breedte en omvang van het ambitieus, menselijk streven. Een duizelingwekkende epische en betoverende geschiedenis. Maar, ook Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Barack Obama, Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky, de Caesars, Medici’s en Inca’s, Ottomanen en Mughals, Bonapartes, Habsburgers en Zoeloes, Rothschilds, Rockefellers en Krupps, Churchills, Kennedy’s, Castros, Nehrus, Pahlavis en Kenyattas, Saoedi’s, de Kims en de Assads, komen aan bod!  

In dit boek verweeft Montefiore de verhalen van de dienaren, hovelingen en koningen, pioniers, predikers en filosofen, tot een briljante synthese, van holbewoners tot Poetin en Zelensky. Meeslepend, ontroerend, episch en divers, brengt Montefiore’s wonderbaarlijke vertelkracht, deze ongeëvenaarde wereldgeschiedenis samen in één verhaal. Een krachttoer, erudiet en vol verrassingen, een duizelingwekkende prestatie. “The World A Family History of Humanity” werd vertaald door Rob de Ridder, Conny Sykora, Eric Strijbos, George Pape, Cornelis van Ginneken, Martine Both en Margreet de Boer.

Simon Sebag Montefiore De wereld Een familiegeschiedenis 1467 bladz. uitg. Spectrum ISBN  9789000368587

https://www.stretto.be/2022/03/08/simon-sebag-montefiore-catharina-de-grote-en-potjomkin-een-uitgave-van-spectrum/

https://www.stretto.be/2021/07/15/simon-sebag-montefiore-stalin-het-hof-van-de-rode-tsaar-en-stalin-de-jeugdjaren-2-monumentale-uitgaven-van-spectrum/

https://www.stretto.be/2020/11/08/simon-sebag-montefiore-gesproken-geschiedenis-toespraken-die-de-wereld-hebben-veranderd-een-uitgave-van-spectrum/

https://www.stretto.be/2020/07/14/simon-sebag-montefiore-jeruzalem-geheel-herziene-editie-een-magistrale-uitgave-van-spectrum/